Yahoo Websøk

 1. Annonser
  relatert til: Kva gjer du med larvene
 1. kva gjer du på bokmål | Nynorsk-bokmål oversettelse | DinOrdbok

  www.dinordbok.no/nynorsk-norsk/?q=kva+gjer+du

  kva gjer du på bokmål. Vi har én oversettelse av kva gjer du i nynorsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.

 2. Kva gjer du når du skal undervise 600 studentar i programmering, men ikkje har nok tilsette? Programmerer, så klart! Institutt for informatikk fekk årets Uglepris for kvalitet i utdanning.

 3. Kva gjer du dersom nokon fortel deg at dei har sjølvmordstankar...

  helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/behandling/...

  Naudetaten er godt rusta til å hjelpe i ein slik situasjon, og dei kan òg hjelpe til med å finne ut kor alvorleg situasjonen er. Dette bør du gjere sjølv om den det gjeld, ikkje vil det. Forklar at du ikkje vil at han eller ho skal døy, og ikkje gå før profesjonell hjelp når fram. Du kan vere med og finne hjelp til den det gjeld.

 4. Kva gjer ergoterapeuten? - Austevoll kommune

  www.austevoll.kommune.no/tenester/helse-og-omsorg/ergo-og...

  Kva gjer ergoterapeuten? Lytt til teksten Stopp avspilling Ergoterapeuten hjelper menneske til å fungera optimalt i kvardagen når dei har problem med daglege gjeremål på grunn av sjukdom, skade eller annan funksjonsnedsetting.

 5. 5. Kva gjer vi vidare? - udir.no

  www.udir.no/.../5.kva-gjer-vi-vidare

  5. Kva gjer vi vidare? Vi har i 2018 ført vidare arbeidet med strategi for tilskotsforvaltning, risikovurderingar, evalueringar og digitalisering. Desse elementa er no i større grad ein integrert del av forvaltninga vår.

 6. Kva gjer vi? — Sogn Næring - sognnaring.no

  www.sognnaring.no/kva-gjer-vi

  Vi ønskjer å besøke bedrifter for å bli betre kjent og sjå kva vi kan hjelpe til med. Har dei utfordringar, ønskjer vi å kople på riktige aktørar og gi tilgang til relevant nettverk. Dette er ein viktig del av arbeidet vi gjer, og vi tek imot invitasjonar fortløpande.

 7. Kva gjer administrasjonen på? - Høgskulen på Vestlandet

  hvl.no/aktuelt/kva-gjer-administrasjonen-pa

  I tilknyting til prosjektet med å sette opp ein administrativ organisering for HVL, har det også vore nyttig å få eit bilete over kva oppgåver og prosessar vi har i dag. – Oversikta blir no gitt til dei som er prosjektgruppeleiarar for arbeidet med å teikne opp den administrative organisasjonsstrukturen.

 8. Rettighetsfrokost: «Kva ser vi, kva gjer vi» - Fagbokforlaget

  www.mynewsdesk.com/no/fagbokforlaget/...kva-ser-vi-kva-gjer-vi-2455280

  Rettighetsfrokost: «Kva ser vi, kva gjer vi» Skolen og barnehagen er viktige arenaer for både forebygging og avdekking av vold og overgrep. Mange ansatte i skoler og barnehager opplever allikevel at de føler seg usikre i møtet med temaet, og etterlyser verktøy og veiledning om hvordan snakke med barn om temaet, og hvordan varsle og følge opp i etterkant.

 9. «Kva gjer du når nazistane dukkar opp?» - Framsida | Framtida

  framtida.no/2017/02/25/kva-gjer-du-nar-nazistane-dukkar-opp

  Breivik, Fjordman og tradisjonelle skinheads ville aldri ha møtt opp på ein alminneleg konferanse saman med vanlege, politisk engasjerte folk. Ein fyr som Spencer kan plutseleg gjera det. Kva gjer du då? Slår du han? Ignorerer du han? Tar du til motmæle? Får du han vist bort? Kanskje finn du ut kva du gjer før du har rokke å tenkja over ...

 10. FredagsKilden: Kva ser vi Kva gjer vi

  fredagskilden-kb.blogspot.com/2018/04/kva-ser-vi-kva-gjer...

  Sårbare foreldre kan på den måten få hjelp til kontakt med hjelpeapparatet som de ellers ikke ville fått tak i. Unntaket fra regelen om å ta det opp med foreldrene er når barn kan bli skadet, altså hensynet til liv og helse. Da skal barnevernet være med og bestemme tryggheten rundt kontakten med foreldrene.

 1. Annonser
  relatert til: Kva gjer du med larvene